Voor het oktobernummer van het blad ‘Filatelie’ heb ik een artikel geschreven over de Latijnse Muntunie (1865-1926). Hierin schets ik een korte geschiedenis van deze voorloper van de euro en maak ik daarnaast een vergelijking tussen de posttarieven van de aangesloten landen in deze tijd. Het artikel is hier te vinden.