Voor het oktobernummer van het blad ‘Filatelie’ heb ik een artikel geschreven over de Latijnse Muntunie (1865-1926). Hierin schets ik een korte¬†geschiedenis van deze voorloper van de euro en maak ik daarnaast een vergelijking tussen de posttarieven van de aangesloten landen in deze tijd. Het artikel is hier te vinden.