DenBoschOndanks dat Donker het grootste deel van zijn leven bekend stond als Haags advocaat, was hij niet uit de hofstad afkomstig. Hij werd op 19 oktober 1792 in ‘s-Hertogenbosch geboren.

Boudewijn Donker Curtius, de vader van Dirk, bekleedde na zijn rechtenstudie in Leiden vanaf het einde van de jaren zestig van de achttiende eeuw in Den Bosch verschillende juridische (en ook steeds meer bestuurlijke) functies. In die hoedanigheid raakte hij steeds meer betrokken in oplopende spanningen tussen de patriotten en de aanhangers van stadhouder Willem V. Dit raakte hem voor het eerst persoonlijk toen in november 1787 de Pruisische legers de republiek binnentrokken. Den Bosch lag op de marsroute en de prinsgezinde stadspensionaris Martini werd niet langer vertrouwd. Er ontstond onrust in de straten van Den Bosch en in de chaos werd Boudewijns huis geplunderd en werden zijn bibliotheek en archief verbrand.

In 1792, toen Dirk werd geboren, had Boudewijn al zijn publieke functies neergelegd en richtte hij zich volledig op zijn advocatenpraktijk. De spanningen werden echter niet minder. Nadat de Fransen in 1793 al hadden geprobeerd Brabant binnen te trekken, werd een jaar later na drie weken belegering Den Bosch onder de voet gelopen. Boudewijn zag de inname aankomen en was met zijn gezin naar zijn halfbroer in het Hollandse Wormer getrokken. Toen hij terugkeerde naar Den Bosch vond hij twee Franse officieren die hem naar de bevelhebbers, de generaals Pichegru en Moreau, brachten. De jonge Dirk was ondertussen bij zijn oom in Wormer achtergebleven.

Mede door Boudewijns goede verstandhouding met de Franse generaals zou zijn ster snel rijzen. Lang zou het gezin dan ook niet meer in Den Bosch blijven wonen. In 1796 werd Boudewijn benoemd in een functie in het landbestuur en verhuisde hij naar Den Haag. In 1798 keerde hij weer even terug naar Den Bosch, maar nadat hij in 1801 een juridische betrekking in Den Haag aanvaardde, zou hij niet meer terugkeren naar Brabant. Ook voor Dirk betekende dit dat hij na zijn jeugdjaren Den Bosch vaarwel zou zeggen.

Het pand waar Boudewijn en zijn gezin woonden – en waar Dirk dus geboren is – staat aan de Kerkstraat 39 en huisvest tegenwoordig een herenkledingzaak.