Lange Voorhout 42

Lange Voorhout 42

Donker is geboren in Den Bosch en heeft in zijn jeugd daarnaast ook in Dordrecht en Amsterdam gewoond. Veruit het grootste deel van zijn leven woonde hij echter in Den Haag, waar zijn vader in 1811 president van het Hooggerechtshof werd. Donker woonde de laatste jaren van zijn jeugd bij zijn ouders op de Assendelftstraat. Nadat hij trouwde en zich als advocaat in de hofstad had gevestigd, ging hij één straat verder wonen, op de Korte Beestenmarkt.

Donker werd al snel één van de bekendste advocaten van de stad. Hij had een uitgebreide klantenkring en vooral daardoor ging het hem ook financieel voor de wind. Het ging hem zo goed dat hij rond 1825 kon verhuizen van de Korte Beestenmarkt naar een statig pand op het Lange Voorhout. Donker woonde op nummer 42 en had bekende buren, onder meer Cornelis Felix van Maanen, minister van Justitie en adept van Willem I, en Willem Frederik graaf van Reede, minister van Buitenlandse Zaken.

Met zijn buren had Donker een ambivalente relatie: Van Maanen vertrouwde hem niet en liet Donker vanwege zijn oppositionele denkbeelden door zijn geheim agenten in de gaten houden, terwijl de familie  Van Reede enkele jaren later een beroep op Donker deed om een erfeniskwestie af te wikkelen.

Donker hield praktijk aan huis en ook Piet Blussé, die hij in 1843 als compagnon aannam, werkte hier. Toen de grondwetscommissie van 1848 bij Donker thuis bijeenkwam, vergaderden de vijf leden op de eerste verdieping van Donkers huis. Na afloop van de bijeenkomsten kwam Donker naar beneden om Blussé bij te praten over het verloop van de discussies.

Oud-Clingendael

Oud-Clingendael

Dat het Donker in financieel opzicht goed bleef gaan, bleek uit het feit dat hij in 1835 het landgoed Oud-Clingendael in Wassenaar kocht. Hij zou hier vooral in de zomers verblijven, terwijl zijn pand op het Lange Voorhout zijn winteronderkomen was.

Na Donkers dood in 1864 werden zijn beide panden verkocht. Oud-Clingendael is privébezit, het huis op het Lange Voorhout is tegenwoordig de Zwitserse ambassade.